Organizacja i finansowanie przeszczepiania narządów

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK we Wrocławiu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/21/056/LWR
Data publikacji: 2022-05-27 09:02
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • 4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SPZOZ WE WROCŁAWIU

  Rudolfa Weigla 5, 50-981 WROCŁAW

 • NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU

  ul. Joannitów 6, 50-525 WROCŁAW

 • UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. J. MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU

  ul. Borowska 213, 50-556 WROCŁAW

 • WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ W JELENIEJ GÓRZE

  ul. M. K. Ogińskiego 6, 58-506 JELENIA GÓRA

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2021 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 112 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.