Zabezpieczenie wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem ściekami komunalnymi pochodzącymi z obszarów nieskanalizowanych

Nr ewidencyjny: P/21/066
Data publikacji: 2021-12-14 14:19
Dział tematyczny: środowisko

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2020 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 55 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.