Wykonanie założeń polityki pieniężnej w 2021 r.

Jednostka kontrolująca: Departament Budżetu i Finansów

Nr ewidencyjny: P/22/002/KBF
Data publikacji: 2022-07-21 16:37
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Narodowy Bank Polski

    ul. Świętokrzyska 11/21 00-919 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2021 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 112 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.