Działania Krajowej Administracji Skarbowej w celu ograniczenia szarej strefy w internecie

Nr ewidencyjny: P/22/006
Data publikacji: 2023-06-01 15:27
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2022 roku 80 wnioski de lege ferenda.