Realizacja projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych

Jednostka kontrolująca: Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/22/014/KGP
Data publikacji: 2023-05-17 11:26
Dział tematyczny: gospodarka

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

    00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4

  • Warszawski Uniwersytet Medyczny

    02-091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 61

Powrót

Przeczytaj treść ponownie