Sprzedaż przez gminy komunalnych lokali mieszkalnych

Nr ewidencyjny: P/22/051
Data publikacji: 2023-02-07 11:00
Dział tematyczny: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie