Realizacja postanowień umów związanych z powołaniem i funkcjonowaniem Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o., w tym gospodarowanie przekazanym mieniem oraz zarządzanie kosztami i wynik finansowy Spółki

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Krakowie

Nr ewidencyjny: S/17/004/LKR
Data publikacji: 2019-07-08 06:56
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • NOWY SZPITAL W OLKUSZU

    al. Tysiąclecia 13, 32-300 OLKUSZ

  • STAROSTWO POWIATOWE W OLKUSZU

    ul. A. Mickiewicza 2, 32-300 OLKUSZ

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2020 roku 67 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 73 osoby.