Prawidłowość funkcjonowania i realizacji wybranych zadań statutowych przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Łodzi

Nr ewidencyjny: S/18/003/LLO
Data publikacji: 2019-06-11 14:40
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W ŁODZI

    ul. Franciszkańska 17/25, 91-433 ŁÓDŹ

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

58 zawiadomienia do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 86 osób w 2018 roku.