Prawidłowość funkcjonowania i realizacji wybranych zadań statutowych przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Łodzi

Nr ewidencyjny: S/18/003/LLO
Data publikacji: 2019-06-11 14:40
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W ŁODZI

    ul. Franciszkańska 17/25, 91-433 ŁÓDŹ

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Najnowsze wyniki kontroli NIK

Czy wiesz, że..

96 zawiadomienia o przestępstwach i wykroczeniach przekazała NIK właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) w 2018 roku.