Realizacja zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt przez Schronisko Dla Zwierząt w Strzelcach

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Kielcach

Nr ewidencyjny: S/19/003/LKI
Data publikacji: 2020-05-08 09:44
Dział tematyczny: środowisko

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Staszowie

    28-200 Staszów, ul. Wojska Polskiego 1

  • Schronisko Dla Zwierząt w Strzelcach

    28-220 Oleśnica, Strzelce 108

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2020 roku 67 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 73 osoby.