Przejdź do treści

Realizacja zakupów sprzętu medycznego i leków przez szpitale kliniczne oraz finansowanie przez dostawców różnych sfer działalności tych szpitali

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/08/173/LKA
Data publikacji: 2010-08-18 07:54
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Samodzielny Centralny Szpital Kliniczny im. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
    ul. Medyków 14; 40-752 Katowice
  • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego GCM w Katowicach
    ul. Ziołowa 45/47; 40-635 Katowice

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Czy wiesz, że...

88 zawiadomienia do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 103 osób w 2015 roku.

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052