Realizacja zobowiązań offsetowych wynikających z dostawy dla Sił Zbrojnych RP kołowych transporterów opancerzonych

Nr ewidencyjny: P/11/048
Data publikacji: 2012-10-03 09:49
Dział tematyczny: gospodarka

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie