Nabór, postępowanie kwalifikacyjne i szkolenie nowo przyjętych funkcjonariuszy ABW, CBA, Policji i Straży Granicznej.

Nr ewidencyjny: P/12/093
Data publikacji: 2013-05-07 13:40
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie