Uzyskiwanie i przetwarzanie przez uprawnione podmioty danych z bilingów, informacji o lokalizacji oraz innych danych, o których mowa w art. 180 c i d ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Nr ewidencyjny: P/12/191
Data publikacji: 2013-10-08 14:28
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Powrót

Przeczytaj treść ponownie