Czy wiesz, że..

125 wniosków de lege ferenda sformułowała NIK w 2016 roku.