Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania kobiet i mężczyzn w sektorze publicznym

Nr ewidencyjny: P/13/151
Data publikacji: 2014-02-01 06:35
Dział tematyczny: praca

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

11,88 mln zł wyniosły korzyści finansowe uzyskane w wyniku kontroli NIK w 2020 roku.