Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz wykonywanie przez te placówki niektórych zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki

Nr ewidencyjny: P/13/142
Data publikacji: 2014-08-25 07:25
Dział tematyczny: finanse publiczne

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2020 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 55 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.