Realizacja polityki migracyjnej Polski w odniesieniu do cudzoziemców deklarujących polskie pochodzenie

Nr ewidencyjny: P/13/020
Data publikacji: 2014-11-19 08:48
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2021 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 112 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.