Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach planu finansowego na 2013 r.

Nr ewidencyjny: P/14/060
Data publikacji: 2014-12-10 08:18
Dział tematyczny: zdrowie

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2021 roku 74 wnioski de lege ferenda.