Programy terapeutyczne i lekowe finansowane ze środków publicznych

Nr ewidencyjny: P/13/132
Data publikacji: 2014-12-15 08:05
Dział tematyczny: zdrowie

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

110 wniosków de lege ferenda sformułowała NIK w 2016 roku.