Pomoc w usamodzielnianiu pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej

Nr ewidencyjny: P/14/045
Data publikacji: 2015-02-02 07:07
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Najnowsze wyniki kontroli NIK

Czy wiesz, że..

110 wniosków de lege ferenda sformułowała NIK w 2016 roku.