Dotacje dla niepublicznych szkół artystycznych oraz nadzór nad tymi szkołami

Nr ewidencyjny: P/14/089
Data publikacji: 2015-02-19 07:00
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Powrót

Przeczytaj treść ponownie