Realizacja przez gminy zadań w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych

Nr ewidencyjny: P/07/113
Data publikacji: 2008-07-01 00:00
Dział tematyczny: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie