Przejdź do treści

Realizacja przez gminy zadań w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych

Nr ewidencyjny: P/07/113
Data publikacji: 2008-07-01 00:00
Dział tematyczny: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052