Zapewnienie przez organy administracji publicznej prawidłowego zagospodarowania odpadów komunalnych

Nr ewidencyjny: P/16/046
Data publikacji: 2017-03-21 09:16
Dział tematyczny: środowisko

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Czy wiesz, że..

7,4 mln zł osiągnęły łącznie ujawnione przez NIK finansowe skutki nieprawidłowości na szkodę budżetu Wspólnot Europejskich w 2016 roku.