Przeciwdziałanie występowaniu oraz zwalczanie skutków zachorowań drobiu na grypę ptaków

Nr ewidencyjny: P/18/110
Data publikacji: 2019-05-20 07:03
Dział tematyczny: rolnictwo

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

71 zawiadomienia do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 86 osób w 2016 roku.