Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

Nr ewidencyjny: P/18/004
Data publikacji: 2019-05-28 08:35
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie