Realizacja Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020

Nr ewidencyjny: P/18/038
Data publikacji: 2019-08-01 08:10
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Powrót

Przeczytaj treść ponownie