Nadzór Ministra Finansów nad poborem podatku od towarów i usług

Nr ewidencyjny: P/18/011
Data publikacji: 2019-08-12 08:14
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie