Nabywanie usług doradczych i eksperckich przez jednostki samorządu terytorialnego

Nr ewidencyjny: P/22/074
Data publikacji: 2023-05-26 10:54
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie