Przejdź do treści

Gospodarowanie środkami publicznymi przez wybrane wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Nr ewidencyjny: P/09/156
Data publikacji: 2010-01-12 00:00
Dział tematyczny: środowisko

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne):

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052