Prowadzenie przez gminy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Nr ewidencyjny: P/10/140
Data publikacji: 2012-03-14 14:12
Dział tematyczny: gospodarka wodna

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie