Zagospodarowanie nieruchomości stanowiących mienie powiatów i województw

Nr ewidencyjny: P/10/139
Data publikacji: 2012-04-26 08:31
Dział tematyczny: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Czy wiesz, że..

125 wniosków de lege ferenda sformułowała NIK w 2016 roku.