Opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi

Jednostka kontrolująca:

Nr ewidencyjny:
Data publikacji: 2007-02-22 00:00
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2021 roku 66 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 74 osoby.