Informacje o wynikach kontroli

28 grudnia 2018 07:00

Rynek pod lupą Inspekcji Handlowej

NIK o realizacji zadań w zakresie ochrony konsumenta przez Inspekcję Handlową

więcej treści z artykułu: Rynek pod lupą Inspekcji Handlowej

21 grudnia 2018 09:10

Szlachetne zdrowie… potrzebuje wsparcia

NIK o realizacji zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2017 r.

więcej treści z artykułu: Szlachetne zdrowie… potrzebuje wsparcia

13 grudnia 2018 07:00

Umarzanie zaległości podatkowych przez gminy zbyt uznaniowe

Samorządy zbyt uznaniowo umarzają zaległości podatkowe – zauważa NIK. W większości ..

więcej treści z artykułu: Umarzanie zaległości podatkowych przez gminy zbyt uznaniowe

11 grudnia 2018 07:00

Bezpiecznie jak w banku

NIK o stabilności sektora bankowego

więcej treści z artykułu: Bezpiecznie jak w banku

10 grudnia 2018 07:00

Czy proobronni nas obronią?

NIK o współpracy Ministerstwa Obrony Narodowej z organizacjami proobronnymi

więcej treści z artykułu: Czy proobronni nas obronią?

07 grudnia 2018 07:00

Sporty zimowe nie na medal

Pomimo przekazania przez Ministra Sportu i Turystyki ponad 152 mln zł na ..

więcej treści z artykułu: Sporty zimowe nie na medal

04 grudnia 2018 07:00

Proekologia w gminach do poprawki

Ponad 14 procent środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowis..

więcej treści z artykułu: Proekologia w gminach do poprawki

29 listopada 2018 07:00

Komisje nie pomagają w uzyskaniu odszkodowań

NIK o pozasądowym dochodzeniu roszczeń przez pacjentów przed komisjami ds. orzekania..

więcej treści z artykułu: Komisje nie pomagają w uzyskaniu odszkodowań

Przeczytaj treść ponownie