Przejdź do treści

Jak Polska wydaje unijne pieniądze

Kontrole NIK poświadczają, że Polska w efektywny i prawidłowy sposób wydaje pieniądze z funduszy unijnych. Sprawozdania z wydatkowania wszystkich środków można znaleźć w analizach wykonania budżetu (nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa). Poszczególne departamenty i delegatury NIK kontrolują zaś wykorzystanie unijnych pieniędzy w ramach konkretnych programów:

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 16 listopada 2012 11:02
Data publikacji: 16 listopada 2012 11:02
Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 23 marca 2017 09:25
Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

 

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052