Przejdź do treści

NIK o korupcji

Stacja bazowych telefonii komórkowej

NIK o stacjach bazowych telefonii komórkowej

31 grudnia 2015 08:04

Niejasne przepisy sprawiły, że część stacji bazowych telefonii komórkowej funkcjonowała bez analizy ich oddziaływania na sąsiednie nieruchomości. W ocenie NIK obowiązujące regulacje prawne nie gwarantują także należytego badania wpływu na zdrowie i jakość życia mieszkańców działających już anten, nawet w przypadkach wielokrotnego zwiększania mocy nadawanego sygnału.

więcej treści z artykułu: NIK o stacjach bazowych telefonii komórkowej

NIK o dostępności podręczników szkolnych

NIK o dostępności podręczników szkolnych

29 grudnia 2015 08:15

Startujący program bezpłatnego podręcznika wyrównuje dostępność podręczników wśród uczniów, odciąża budżety rodziców i ogranicza możliwości stosowania przez wydawców nieuczciwych praktyk marketingowych. NIK wskazuje jednak konsekwencje pośpiesznego wprowadzania elementarza: krytyczne głosy dot. merytorycznej i technicznej jakości książek.

więcej treści z artykułu: NIK o dostępności podręczników szkolnych

Ilustracja: Napis Zamówienia Publiczne na tle zdjęć symbolizujących popularne usługi i produkty zamawiane przez urzędy

NIK o realizacji zamówień publicznych

15 lipca 2015 06:55

Skontrolowane jednostki publiczne prawidłowo udzielały zamówień publicznych na usługi zewnętrzne. Jednak tylko nieliczne urzędy korzystały z ustawowych możliwości uzyskania najkorzystniejszej oferty przy zawieraniu umów. Większość nadal stosowała najniższą cenę jako jedyne kryterium oceny ofert, głównie z obawy przed postępowaniami odwoławczymi.

więcej treści z artykułu: NIK o realizacji zamówień publicznych

NIK o produkcji zewnętrznej w TVP

NIK o produkcji zewnętrznej w TVP

03 lipca 2015 05:55

Najwyższa Izba Kontroli oceniła podejmowane przez Zarząd TVP S.A. działania na rzecz obniżenia kosztów funkcjonowania Telewizji. NIK zwróciła uwagę, że przyjęta koncepcja restrukturyzacji zatrudnienia polegająca m.in. na przejęciu części pracowników Telewizji Polskiej S.A. przez podmiot zewnętrzny niesie z sobą ryzyko wystąpienia ewentualnych roszczeń pracowników po zakończeniu rocznej gwarancji zatrudnienia. Zdaniem NIK dodatkowym ryzykiem jest przyjęcie modelu zatrudnienia, w którym znaczna część pracowników (zwłaszcza dziennikarzy przygotowujących programy informacyjne) istotnych dla realizowanej przez spółkę misji nadawcy publicznego jest zatrudniona przez podmioty zewnętrzne nie będące redakcjami w rozumieniu prawa prasowego.

więcej treści z artykułu: NIK o produkcji zewnętrznej w TVP

NIK o wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi do użytku cywilnego

NIK o materiałach wybuchowych

02 lipca 2015 07:57

Ryzyko przedostania się materiałów wybuchowych w niepowołane ręce, np. grup przestępczych, jest całkiem realne, bo funkcjonariusze policji i służb nie mogą skutecznie śledzić materiałów wybuchowych, gdyż urzędnicy nie wdrożyli na czas unijnych przepisów, uruchamiających elektroniczny system monitorowania. Urzędnicy zaniedbali również obowiązek szczegółowego wytyczania tras dla transportów i w efekcie samochody z niebezpiecznymi ładunkami mogą przejeżdżać np. przez centra miast. Kontrole w firmach wytwarzających materiały wybuchowe i handlujących nimi są niezwykle rzadkie.

więcej treści z artykułu: NIK o materiałach wybuchowych

NIK o wykorzystaniu środków PFRON

NIK o wykorzystaniu środków PFRON

19 maja 2015 09:15

Samorządy przeznaczają środki z PFRON głównie na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej, które w ocenie NIK są mało skuteczną formą rehabilitacji społecznej i zawodowej. Na tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych samorządy wydają zaledwie 10-13 proc. środków PFRON.

więcej treści z artykułu: NIK o wykorzystaniu środków PFRON

NIK o rozwoju obszarów rybackich

NIK o rozwoju obszarów rybackich

27 kwietnia 2015 09:56

Lokalne Strategie Rozwoju Obszarów Rybackich w Polsce zostały opracowane i wdrożone stosownie do obowiązujących uregulowań. Liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy dzięki środkom z UE była jednak mniejsza od zakładanej. Przy procedowaniu rozdzielania funduszy nie ustrzeżono się też zagrożeń o charakterze korupcyjnym.

więcej treści z artykułu: NIK o rozwoju obszarów rybackich

NIK o dopłatach do sadowniczych upraw ekologicznych

NIK o dopłatach do sadowniczych upraw ekologicznych Zawiera galerię zdjęć

16 kwietnia 2015 06:35

Mimo iż przez dziesięć lat na dopłaty do ekologicznych upraw sadowniczych i jagodowych wydano ponad 708 mln zł produkcja owoców nie wzrosła. Wręcz przeciwnie: wydajność upraw spadła z 15 do 1 t owoców na hektar. Za to aż ośmiokrotnie wzrosła powierzchnia upraw – najczęściej nieowocujących, bo dopłaty przyznawano do plantacji bez wymogu uzyskania plonów. Rolnicy sadzili więc drzewa po to, aby zdobyć fundusze, a nie zebrać plony.

więcej treści z artykułu: NIK o dopłatach do sadowniczych upraw ekologicznych

NIK o jakości robót drogowych nadzorowanych przez GDDKiA

NIK o jakości robót drogowych nadzorowanych przez GDDKiA

15 kwietnia 2015 06:30

Podczas prowadzenia największych inwestycji drogowych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych nie potrafiła zapewnić wystarczająco dobrego nadzoru nad jakością robót drogowych. Żadna z dróg oddanych do ruchu w latach 2008-2009 nie była objęta monitoringiem jakości. Wdrożono go w pełni od 2011 roku. W konsekwencji monitoringiem jakości robót nie objęto więc blisko 40 proc. dróg o łącznej długości 834 km, oddanych do użytku od stycznia 2008 do końca marca 2013 roku. Wady i usterki wystąpiły na ponad 70 proc. odcinków zbadanych przez NIK. Z kolei niewłaściwie opracowana dokumentacja projektowa była podstawą uzasadnionych roszczeń wykonawców – łącznie na 63 mln zł – związanych z koniecznością wykonywania dodatkowych robót i prac naprawczych.

więcej treści z artykułu: NIK o jakości robót drogowych nadzorowanych przez GDDKiA

Ochrony brzegów morskich

Ochrona brzegów morskich

13 kwietnia 2015 12:58

Ochrona brzegów morskich na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej przed erozją i ingerencją w środowisko naturalne jest nieskuteczna. Przebieg linii brzegowej zmienia się w sposób niekontrolowany. Poważnym problemem jest nielegalna działalność gospodarcza i rozbudowa na brzegach infrastruktury turystycznej. Takie działanie degraduje przyrodę i jest sprzeczne z ochroną środowiska naturalnego.

więcej treści z artykułu: Ochrona brzegów morskich

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052