NIK o okolicznościach sprzyjających korupcji w Tomaszowie Mazowieckim

Kontrolę NIK, obejmującą lata 2005 - 2009, przeprowadzono w Urzędzie Miasta i Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim. O stwierdzonych nieprawidłowościach, w tym o okolicznościach sprzyjających możliwości wystąpienia zjawisk korupcyjnych, NIK powiadomiła prokuraturę i CBA.

W latach 2008-2009, spośród 406 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy (będących podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku braku planu), 275 (68%) wydano z przekroczeniem dwumiesięcznego terminu. Niezgodnie z prawem wydano w Urzędzie Miasta decyzję o warunkach zabudowy dla kompleksu handlowo-usługowego o powierzchni sprzedaży 36.000 m przy ul. Barlickiego. Decyzje wydano pomimo dwukrotnego unieważnienia poprzedniej decyzji w tej sprawie, co NIK uznała za przejaw lekceważenia prawa. Stwierdzono też przypadki wydawania różnych decyzji, w tym także odmownych, pomimo podobnych sytuacji w jakich znajdowali się inwestorzy.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
05 sierpnia 2010 13:09
Data publikacji:
04 sierpnia 2010 13:08
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
05 sierpnia 2010 13:09
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie