Przejdź do treści

NIK instytucją przyjazną środowisku

Oszczędne wykorzystanie energii elektrycznej, cieplnej, wody, papieru oraz doskonalenie gospodarki odpadami - to zobowiązania, które podjęła Najwyższa Izba Kontroli, aby stać się urzędem przyjaznym środowisku. NIK świadomie ogranicza swój niekorzystny wpływ na środowisko naturalne. Od 2010 roku Izba konsekwentnie wprowadza w życie zobowiązania przyjęte w Polityce środowiskowej NIK. System zarządzania środowiskowego to narzędzie pomocne w ich realizacji.

Liść dębu i żołądź

Co do tej pory udało się zrealizować dzięki wdrożeniu systemu zarządzania środowiskowego? Przede wszystkim udoskonalono gospodarkę odpadami, dzięki czemu poprawiła się skuteczność ich segregacji. Z kolei efektem oszczędnego gospodarowania energią i zasobami naturalnymi był spadek ich zużycia w roku 2014 r. w porównaniu z rokiem 2013 (energii cieplnej o ponad 20 proc.,  energii elektrycznej - o niemal 6 proc., wody - o ponad 5 proc. i papieru - o ponad 5 proc.). NIK upowszechnia także w społeczeństwie wiedzę dotyczącą problemów środowiska opartą na wynikach przeprowadzonych przez Izbę kontroli. Zobacz wyniki kontroli >>

Wyznaczone na 2015 r. cele środowiskowe NIK stanowią uszczegółowienie zobowiązań zawartych w Polityce środowiskowej NIK. Każdemu z celów przypisano konkretne zadania służące m.in. racjonalnemu wykorzystaniu energii elektrycznej i cieplnej oraz zasobów naturalnych, a także promowaniu wśród pracowników postaw prośrodowiskowych i wdrażaniu zachowań przyjaznych środowisku.

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 09 sierpnia 2010 14:13
Data publikacji: 09 sierpnia 2010 14:13
Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 02 października 2017 14:29
Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

 

Zobacz więcej kontroli NIK dotyczących ochrony środowiska >>

Przeczytaj treść ponownie

Polityka Środowiskowa NIK

Polityka środowiskowa - dokumentOgraniczenie
niekorzystnego wpływu na środowisko

Promowanie
zachowań przyjaznych środowisku

Doskonalenie
swojej działalności

Polityka Środowiskowa NIK (plik PDF)

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052