NIK instytucją przyjazną środowisku

Liść dębu i żołądź

Co do tej pory udało się zrealizować dzięki wdrożeniu systemu zarządzania środowiskowego? Przede wszystkim udoskonalono gospodarkę odpadami, dzięki czemu poprawiła się skuteczność ich segregacji. Z kolei efektem oszczędnego gospodarowania energią i zasobami naturalnymi był spadek ich zużycia w roku 2014 r. w porównaniu z rokiem 2013 (energii cieplnej o ponad 20 proc.,  energii elektrycznej - o niemal 6 proc., wody - o ponad 5 proc. i papieru - o ponad 5 proc.). NIK upowszechnia także w społeczeństwie wiedzę dotyczącą problemów środowiska opartą na wynikach przeprowadzonych przez Izbę kontroli. Zobacz wyniki kontroli >>

Wyznaczone na 2015 r. cele środowiskowe NIK stanowią uszczegółowienie zobowiązań zawartych w Polityce środowiskowej NIK. Każdemu z celów przypisano konkretne zadania służące m.in. racjonalnemu wykorzystaniu energii elektrycznej i cieplnej oraz zasobów naturalnych, a także promowaniu wśród pracowników postaw prośrodowiskowych i wdrażaniu zachowań przyjaznych środowisku.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
09 sierpnia 2010 14:13
Data publikacji:
09 sierpnia 2010 14:13
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
02 października 2017 14:29
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Polityka Środowiskowa NIK

Polityka środowiskowa - dokument

Ograniczenie
niekorzystnego wpływu na środowisko

Promowanie
zachowań przyjaznych środowisku

Doskonalenie
swojej działalności

Polityka Środowiskowa NIK (plik PDF)