Obchody w Warszawie - 7 lutego 2019

7 lutego odbyła się konferencja międzynarodowa na temat roli i wyzwań dla kontroli państwowej w nowoczesnym świecie. Udział wzięli m.in. przedstawiciele INTOSAI, EUROSAI, Izb Obrachunkowych, prezesi najwyższych organów kontroli. Obecni byli m.in.: przewodniczący Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI) dr Harib Saeed Al Amini, przewodniczący Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI ) Seyit Ahmet Baş oraz prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) Klaus-Heiner Lehne. Na konferencji głos zabrali również: Eugene Dodaro, Kontroler Generalny Stanów Zjednoczonych; Valerij Patskan, Przewodniczący Izby Obrachunkowej Ukrainy oraz Moloslav Kala, Prezes najwyższego organu Czech i wiceprzewodniczący EUROSAI.

W centrali NIK, Teatrze Wielkim i w Pałacu Prezydenckim, zasłużeni pracownicy NIK odebrali odznaczenia. Szefowa Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska w imieniu Prezydenta wręczyła odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w działalności  na rzecz umacniania praworządności oraz w działaniach z zakresu kontroli państwowej. Odczytała także słowa listu Andrzeja Dudy skierowane do uczestników jubileuszu. List Prezydenta Andrzeja Dudy TUTAJ

Wcześniej, w Pałacu Prezydenckim, minister Halina Szymańska wręczyła zasłużonym pracownikom NIK Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi "za osiągnięcia w podejmowaniu działań z zakresu kontroli państwowej, za umacnianie praworządności".

Z kolei w Centrali NIK, aktu dekoracji w imieniu Prezydenta dokonał Sekretarz Stanu w KPRP minister Andrzej Dera, który wręczył 99 Medali za Długoletnią Służbę (72 Złote i 27 Srebrnych) nadanych pracownikom Najwyższej Izby Kontroli za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. 

Punktem kulminacyjnym obchodów była uroczysta Gala w Teatrze Wielkim.

Oprócz wydarzeń centralnych, w kolejnych miesiącach 2019 r. trwać będą obchody lokalne, w 16 delegaturach NIK.

Relacje z wydarzeń i uroczystości rocznicowych znajdują się na stronach: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/najwyzsza-izba-kontroli-zdmuchuje-100-swieczek.html

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/raz-na-sto-lat.html

Do śledzenia na bieżąco wydarzeń zapraszamy także na oficjalną stronę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/art,373,palac-prezydencki-uroczystosc-z-okazji-100-rocznicy-powolania-najwyzszej-izby-kontroli.html

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/art,371,medale-za-dlugoletnia-sluzbe-dla-pracownikow-nik-.html

https://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/art,1538,szef-kprp-wreczyla-odznaczenia-panstwowe-za-osiagniecia-w-podejmowaniu-dzialan-z-zakresu-kontroli-panstwowej.html

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/art,372,odznaczenia-dla-w-dzialalnosci-na-rzecz-umacniania-praworzadnosci-oraz-w-dzialaniach-z-zakresu-kontroli-panstwowej.html

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/inne/art,923,list-prezydenta-z-okazji-z-okazji-stulecia-niezaleznej-kontroli-panstwowej.html

https://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/art,1537,minister-szymanska-na-obchodach-jubileuszu-100-rocznicy-powstania-najwyzszej-izby-kontroli.html

Informacje o artykule

Data utworzenia:
31 stycznia 2019 15:55
Data publikacji:
31 stycznia 2019 15:55
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
04 maja 2020 11:19
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Logo 100-lecia NIK

Czy wiesz, że..

7 lutego 2017 roku, 98. rocznicę powołania Najwyższej Izby Kontroli, odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego, który w 1919 r. zlikwidował Urząd Obrachunkowy i powołał Najwyższą Izbę Kontroli Państwa. Więcej faktów o NIK >>