Obchody w Warszawie - 7 lutego 2019

7 lutego odbyła się konferencja międzynarodowa na temat roli i wyzwań dla kontroli państwowej w nowoczesnym świecie. Udział wzięli m.in. przedstawiciele INTOSAI, EUROSAI, Izb Obrachunkowych, prezesi najwyższych organów kontroli. Obecni byli m.in.: przewodniczący Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI) dr Harib Saeed Al Amini, przewodniczący Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI ) Seyit Ahmet Baş oraz prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) Klaus-Heiner Lehne. Na konferencji głos zabrali również: Eugene Dodaro, Kontroler Generalny Stanów Zjednoczonych; Valerij Patskan, Przewodniczący Izby Obrachunkowej Ukrainy oraz Moloslav Kala, Prezes najwyższego organu Czech i wiceprzewodniczący EUROSAI.

W centrali NIK, Teatrze Wielkim i w Pałacu Prezydenckim, zasłużeni pracownicy NIK odebrali odznaczenia. Szefowa Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska w imieniu Prezydenta wręczyła odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w działalności  na rzecz umacniania praworządności oraz w działaniach z zakresu kontroli państwowej. Odczytała także słowa listu Andrzeja Dudy skierowane do uczestników jubileuszu. List Prezydenta Andrzeja Dudy (link do strony prezydent.pl)

Wcześniej, w Pałacu Prezydenckim, minister Halina Szymańska wręczyła zasłużonym pracownikom NIK Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi "za osiągnięcia w podejmowaniu działań z zakresu kontroli państwowej, za umacnianie praworządności".

Z kolei w Centrali NIK, aktu dekoracji w imieniu Prezydenta dokonał Sekretarz Stanu w KPRP minister Andrzej Dera, który wręczył 99 Medali za Długoletnią Służbę (72 Złote i 27 Srebrnych) nadanych pracownikom Najwyższej Izby Kontroli za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. 

Punktem kulminacyjnym obchodów była uroczysta Gala w Teatrze Wielkim.

Oprócz wydarzeń centralnych, w kolejnych miesiącach 2019 r. trwać będą obchody lokalne, w 16 delegaturach NIK.

Relacje z wydarzeń i uroczystości rocznicowych znajdują się na stronach:

Najwyższa Izba Kontroli zdmuchuje 100 świeczek

Raz na sto lat

Relacje z wydarzeń można znaleźć też na stronie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

Pałac Prezydencki. Uroczystość z okazji 100. rocznicy powołania Najwyższej Izby Kontroli

Medale za Długoletnią Służbę dla pracowników NIK

Szef KPRP wręczyła odznaczenia państwowe za osiągnięcia w podejmowaniu działań z zakresu kontroli państwowej

Odznaczenia dla zasłużonych w działaniach z zakresu kontroli państwowej

Prezydenccy ministrowie na obchodach jubileuszu 100. rocznicy powstania Najwyższej Izby Kontroli

Informacje o artykule

Data utworzenia:
31 stycznia 2019 15:55
Data publikacji:
31 stycznia 2019 15:55
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
05 lipca 2020 13:38
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Logo 100-lecia NIK

Czy wiesz, że..

NIK organizuje bezpłatne zajęcia edukacyjne dla młodzieży szkolnej i studentów. Proponuje m.in. wycieczkę po gmachu Najwyższej Izby Kontroli, wykład o historii Izby, głównych obszarach działania oraz jej roli w funkcjonowaniu państwa oraz konkurs wiedzy o NIK z nagrodami. Więcej faktów o NIK >>