Budżet NIK

Budżet NIK - 2023

Budżet Najwyższej Izby Kontroli został określony w ustawie budżetowej na rok 2023 i wynosi 364 346 tys. zł.

Zobacz też:

Sprawozdania z wykonania budżetu

Uchwalony przez Kolegium NIK projekt budżetu przedkładany jest Sejmowi, a następnie rozpatrywany przez Komisję do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisję Finansów Publicznych. Po ewentualnych poprawkach, wniesionych przez te komisje, projekt budżetu Izby, zgodnie z ustawą o NIK, jest włączany przez ministra właściwego ds. budżetu do całościowego projektu budżetu państwa. Na posiedzeniu plenarnym Sejm dokonuje głosowania nad projektem ustawy budżetowej na dany rok. Uchwalenie przez Sejm RP ustawy budżetowej stanowi jednocześnie zatwierdzenie planu finansowego NIK.

Prezesowi NIK w zakresie wykonywania budżetu Najwyższej Izby Kontroli przysługują uprawnienia ministra właściwego ds. budżetu. Sejm otrzymuje sprawozdanie z wykonania budżetu NIK. Jest ono, zgodnie z regulaminem Sejmu, opiniowane przez Komisję do Spraw Kontroli Państwowej, a następnie przez Komisję Finansów Publicznych; po uzyskaniu opinii Komisji przekazywane jest Prezydium Sejmu. Następnie staje się przedmiotem obrad na posiedzeniu plenarnym Sejmu.

Struktura wydatków budżetowych NIK w 2022 r. (opis grafiki poniżej)
Opis grafiki

Struktura wydatków budżetowych NIK w 2022 r.:

  • 78,9% - Wynagrodzenia wraz z pochodnymi
  • 8,8% - Grupa wydatków bieżących jednostki
  • 6,5% - Wydatki majątkowe
  • 4,1% - Pozostałe wydatki bieżące
  • 1,6% - Podróże służbowe krajowe i zagraniczne
  • 0,1% - Świadczenia

Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
24 stycznia 2010 13:29
Data publikacji:
24 stycznia 2010 13:29
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
19 października 2023 11:21
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

W 2023 roku Kolegium NIK podjęło 85 uchwał, w tym 79 dotyczących rozpatrzenia zastrzeżeń zgłoszonych do wystąpień pokontrolnych.