Budżet NIK

Budżet NIK - 2023

Budżet Najwyższej Izby Kontroli został określony w ustawie budżetowej na rok 2023 i wynosi 364 346 tys. zł.

Zobacz też:

Sprawozdania z wykonania budżetu

Uchwalony przez Kolegium NIK projekt budżetu przedkładany jest Sejmowi, a następnie rozpatrywany przez Komisję do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisję Finansów Publicznych. Po ewentualnych poprawkach, wniesionych przez te komisje, projekt budżetu Izby, zgodnie z ustawą o NIK, jest włączany przez ministra właściwego ds. budżetu do całościowego projektu budżetu państwa. Na posiedzeniu plenarnym Sejm dokonuje głosowania nad projektem ustawy budżetowej na dany rok. Uchwalenie przez Sejm RP ustawy budżetowej stanowi jednocześnie zatwierdzenie planu finansowego NIK.

Prezesowi NIK w zakresie wykonywania budżetu Najwyższej Izby Kontroli przysługują uprawnienia ministra właściwego ds. budżetu. Sejm otrzymuje sprawozdanie z wykonania budżetu NIK. Jest ono, zgodnie z regulaminem Sejmu, opiniowane przez Komisję do Spraw Kontroli Państwowej, a następnie przez Komisję Finansów Publicznych; po uzyskaniu opinii Komisji przekazywane jest Prezydium Sejmu. Następnie staje się przedmiotem obrad na posiedzeniu plenarnym Sejmu.

Struktura wydatków budżetowych NIK w 2022 r. (opis grafiki poniżej)
Opis grafiki

Struktura wydatków budżetowych NIK w 2022 r.:

  • 78,9% - Wynagrodzenia wraz z pochodnymi
  • 8,8% - Grupa wydatków bieżących jednostki
  • 6,5% - Wydatki majątkowe
  • 4,1% - Pozostałe wydatki bieżące
  • 1,6% - Podróże służbowe krajowe i zagraniczne
  • 0,1% - Świadczenia

Informacje o artykule

Data utworzenia:
24 stycznia 2010 13:29
Data publikacji:
24 stycznia 2010 13:29
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
19 października 2023 11:21
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 19 października 2023 11:21 Andrzej Gaładyk 19 października 2023 11:21
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 03 lipca 2023 14:53 Andrzej Gaładyk 03 lipca 2023 14:53
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 27 czerwca 2022 15:34 Andrzej Gaładyk 27 czerwca 2022 15:34
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 21 kwietnia 2022 08:41 Andrzej Gaładyk 21 kwietnia 2022 08:41
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 17 września 2021 20:27 Andrzej Gaładyk 17 września 2021 20:27
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 24 czerwca 2021 01:07 Andrzej Gaładyk 24 czerwca 2021 01:07
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 24 czerwca 2021 01:04 Andrzej Gaładyk 24 czerwca 2021 01:04
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 24 czerwca 2021 01:04 Andrzej Gaładyk 24 czerwca 2021 01:04
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 27 października 2020 20:19 Andrzej Gaładyk 27 października 2020 20:19
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 07 września 2020 15:03 Andrzej Gaładyk 07 września 2020 15:03
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 07 września 2020 15:03 Andrzej Gaładyk 07 września 2020 15:03
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 20 lipca 2020 16:05 Andrzej Gaładyk 20 lipca 2020 16:05
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 02 kwietnia 2020 15:20 Andrzej Gaładyk 02 kwietnia 2020 15:20
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 23 marca 2020 13:10 Andrzej Gaładyk 23 marca 2020 13:10
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 12 marca 2020 12:08 Andrzej Gaładyk 12 marca 2020 12:08
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 03 stycznia 2020 11:21 Andrzej Gaładyk 03 stycznia 2020 11:21
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 03 stycznia 2020 11:20 Andrzej Gaładyk 03 stycznia 2020 11:20
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 30 lipca 2019 15:44 Andrzej Gaładyk 30 lipca 2019 15:44
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 03 października 2018 12:32 Andrzej Gaładyk 03 października 2018 12:32
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 03 października 2018 11:38 Andrzej Gaładyk 03 października 2018 11:38
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 09 lutego 2018 14:21 Andrzej Gaładyk 09 lutego 2018 14:21
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 07 lutego 2018 01:48 Andrzej Gaładyk 07 lutego 2018 01:48
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 01 lipca 2016 17:38 Andrzej Gaładyk 01 lipca 2016 17:38
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 24 lutego 2016 13:30 Andrzej Gaładyk 24 lutego 2016 13:30
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 24 czerwca 2015 08:45 Andrzej Gaładyk 24 czerwca 2015 08:45
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 24 czerwca 2015 08:17 Andrzej Gaładyk 24 czerwca 2015 08:17
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 24 czerwca 2015 08:15 Andrzej Gaładyk 24 czerwca 2015 08:15
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 20 lutego 2015 13:42 Andrzej Gaładyk 20 lutego 2015 13:42
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 19 listopada 2014 13:26 Andrzej Gaładyk 19 listopada 2014 13:26
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 14 lipca 2014 11:18 Andrzej Gaładyk 14 lipca 2014 11:18
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 14 lipca 2014 10:15 Andrzej Gaładyk 14 lipca 2014 10:15
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 24 czerwca 2013 10:55 Andrzej Gaładyk 24 czerwca 2013 10:55
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 24 czerwca 2013 10:54 Andrzej Gaładyk 24 czerwca 2013 10:54
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 20 czerwca 2012 14:49 Andrzej Gaładyk 20 czerwca 2012 14:49
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 20 czerwca 2012 13:51 Andrzej Gaładyk 20 czerwca 2012 13:51
[Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 11 maja 2012 12:21 Magdalena Czerniak-Kowalska 11 maja 2012 12:21
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 06 lipca 2011 15:54 Andrzej Gaładyk 06 lipca 2011 15:54
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 06 lipca 2011 15:08 Andrzej Gaładyk 06 lipca 2011 15:08
[Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 02 czerwca 2011 06:46 Magdalena Czerniak-Kowalska 02 czerwca 2011 06:46
[Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 08 marca 2011 07:49 Magdalena Czerniak-Kowalska 08 marca 2011 07:49
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 16 czerwca 2010 08:56 Andrzej Gaładyk 16 czerwca 2010 08:56
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 16 czerwca 2010 08:41 Andrzej Gaładyk 16 czerwca 2010 08:41
[Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 15 czerwca 2010 13:22 Magdalena Czerniak-Kowalska 15 czerwca 2010 13:22
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 11 czerwca 2010 15:58 Andrzej Gaładyk 11 czerwca 2010 15:58
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 07 czerwca 2010 10:00 Andrzej Gaładyk 07 czerwca 2010 10:00
[Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 31 maja 2010 13:08 Magdalena Czerniak-Kowalska 31 maja 2010 13:08
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 26 maja 2010 11:19 Andrzej Gaładyk 26 maja 2010 11:19
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 26 maja 2010 10:25 Krzysztof Andrzejewski 26 maja 2010 10:25
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 20 maja 2010 12:31 Krzysztof Andrzejewski 20 maja 2010 12:31
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 02 kwietnia 2010 11:47 Andrzej Gaładyk 02 kwietnia 2010 11:47
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 02 kwietnia 2010 11:45 Andrzej Gaładyk 02 kwietnia 2010 11:45
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 02 kwietnia 2010 11:44 Andrzej Gaładyk 02 kwietnia 2010 11:44
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 02 kwietnia 2010 11:43 Andrzej Gaładyk 02 kwietnia 2010 11:43
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 02 kwietnia 2010 11:43 Andrzej Gaładyk 02 kwietnia 2010 11:43
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 15 marca 2010 15:53 Andrzej Gaładyk 15 marca 2010 15:53
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 08 marca 2010 15:47 Andrzej Gaładyk 08 marca 2010 15:47
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 08 marca 2010 15:45 Andrzej Gaładyk 08 marca 2010 15:45
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 08 marca 2010 15:43 Andrzej Gaładyk 08 marca 2010 15:43
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 08 marca 2010 15:40 Andrzej Gaładyk 08 marca 2010 15:40
[Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 02 marca 2010 10:48 Magdalena Czerniak-Kowalska 02 marca 2010 10:48
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 25 lutego 2010 13:25 Andrzej Gaładyk 25 lutego 2010 13:25
[Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 25 lutego 2010 11:07 Magdalena Czerniak-Kowalska 25 lutego 2010 11:07
[Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 25 lutego 2010 11:04 Magdalena Czerniak-Kowalska 25 lutego 2010 11:04
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 04 lutego 2010 11:19 Andrzej Gaładyk 04 lutego 2010 11:19
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 04 lutego 2010 11:19 Andrzej Gaładyk 04 lutego 2010 11:19
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 04 lutego 2010 11:17 Andrzej Gaładyk 04 lutego 2010 11:17
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 04 lutego 2010 11:16 Andrzej Gaładyk 04 lutego 2010 11:16
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 04 lutego 2010 11:14 Andrzej Gaładyk 04 lutego 2010 11:14
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 04 lutego 2010 11:09 Andrzej Gaładyk 04 lutego 2010 11:09
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 04 lutego 2010 11:08 Andrzej Gaładyk 04 lutego 2010 11:08
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 02 lutego 2010 13:57 Andrzej Gaładyk 02 lutego 2010 13:57
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 02 lutego 2010 12:16 Andrzej Gaładyk 02 lutego 2010 12:16
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 02 lutego 2010 11:28 Andrzej Gaładyk 02 lutego 2010 11:28
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 02 lutego 2010 11:26 Andrzej Gaładyk 02 lutego 2010 11:26
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 29 stycznia 2010 15:08 Andrzej Gaładyk 29 stycznia 2010 15:08
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 28 stycznia 2010 16:08 Andrzej Gaładyk 28 stycznia 2010 16:08
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 28 stycznia 2010 16:06 Andrzej Gaładyk 28 stycznia 2010 16:06
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 28 stycznia 2010 16:04 Andrzej Gaładyk 28 stycznia 2010 16:04
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 28 stycznia 2010 16:03 Andrzej Gaładyk 28 stycznia 2010 16:03
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 28 stycznia 2010 15:57 Andrzej Gaładyk 28 stycznia 2010 15:57
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 28 stycznia 2010 15:55 Andrzej Gaładyk 28 stycznia 2010 15:55
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 25 stycznia 2010 14:15 Andrzej Gaładyk 25 stycznia 2010 14:15
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 25 stycznia 2010 14:12 Andrzej Gaładyk 25 stycznia 2010 14:12
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 25 stycznia 2010 14:08 Andrzej Gaładyk 25 stycznia 2010 14:08
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 24 stycznia 2010 13:40 Andrzej Gaładyk 24 stycznia 2010 13:40
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 24 stycznia 2010 13:38 Andrzej Gaładyk 24 stycznia 2010 13:38
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 24 stycznia 2010 13:36 Andrzej Gaładyk 24 stycznia 2010 13:36
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 24 stycznia 2010 13:35 Andrzej Gaładyk 24 stycznia 2010 13:35
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 24 stycznia 2010 13:29 Andrzej Gaładyk 24 stycznia 2010 13:29
[Dodano] Andrzej Gaładyk 24 stycznia 2010 13:29 Andrzej Gaładyk 24 stycznia 2010 13:29

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

Najwyższa Izba Kontroli składa się z 34 jednostek organizacyjnych - departamentów, biur i delegatur.