Przejdź do treści

Budżet NIK

Legalność, celowość, rzetelność, przejrzystość i jawność - według tych kryteriów audytor wewnętrzny NIK kontroluje corocznie realizację budżetu Najwyższej Izby Kontroli. Stosowane są te same kryteria i metody jakie stosuje Izba względem kontrolowanych podmiotów. Każdego roku szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu NIK wraz z opinią audytora publikowane są w sprawozdaniu z działalności Izby. Prezes NIK podaje je do publicznej wiadomości po przedłożeniu dokumentu Sejmowi RP, który kontroluje wykonanie budżetu Izby.

Budżet NIK - 2016

Budżet Najwyższej Izby Kontroli został określony w ustawie budżetowej na 2016 rok i wynosi 270 832 tys. zł.

Zobacz też:

Sprawozdania z wykonania budżetu

Uchwalony przez Kolegium NIK projekt budżetu przedkładany jest Sejmowi, a następnie rozpatrywany przez Komisję do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisję Finansów Publicznych. Po ewentualnych poprawkach, wniesionych przez te komisje, projekt budżetu Izby, zgodnie z ustawą o NIK, jest włączany przez ministra właściwego ds. budżetu do całościowego projektu budżetu państwa. Na posiedzeniu plenarnym Sejm dokonuje głosowania nad projektem ustawy budżetowej na dany rok. Uchwalenie przez Sejm RP ustawy budżetowej stanowi jednocześnie zatwierdzenie planu finansowego NIK.

Prezesowi NIK w zakresie wykonywania budżetu Najwyższej Izby Kontroli przysługują uprawnienia ministra właściwego ds. budżetu. Sejm otrzymuje sprawozdanie z wykonania budżetu NIK. Jest ono, zgodnie z regulaminem Sejmu, opiniowane przez Komisję do Spraw Kontroli Państwowej, a następnie przez Komisję Finansów Publicznych; po uzyskaniu opinii Komisji przekazywane jest Prezydium Sejmu. Następnie staje się przedmiotem obrad na posiedzeniu plenarnym Sejmu.

Struktura wydatków budżetowych NIK w 2015 r.

Rys. Struktura wydatków budżetowych NIK w 2015 r. (opis grafiki)

 

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 24 stycznia 2010 13:29
Data publikacji: 24 stycznia 2010 13:29
Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 01 lipca 2016 17:38
Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Historia zmian

Metryczka artykułu

Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 01 lipca 2016 17:38 Andrzej Gaładyk 01 lipca 2016 17:38
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 24 lutego 2016 13:30 Andrzej Gaładyk 24 lutego 2016 13:30
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 24 czerwca 2015 08:45 Andrzej Gaładyk 24 czerwca 2015 08:45
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 24 czerwca 2015 08:17 Andrzej Gaładyk 24 czerwca 2015 08:17
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 24 czerwca 2015 08:15 Andrzej Gaładyk 24 czerwca 2015 08:15
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 20 lutego 2015 13:42 Andrzej Gaładyk 20 lutego 2015 13:42
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 19 listopada 2014 13:26 Andrzej Gaładyk 19 listopada 2014 13:26
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 14 lipca 2014 11:18 Andrzej Gaładyk 14 lipca 2014 11:18
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 14 lipca 2014 10:15 Andrzej Gaładyk 14 lipca 2014 10:15
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 24 czerwca 2013 10:55 Andrzej Gaładyk 24 czerwca 2013 10:55
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 24 czerwca 2013 10:54 Andrzej Gaładyk 24 czerwca 2013 10:54
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 20 czerwca 2012 14:49 Andrzej Gaładyk 20 czerwca 2012 14:49
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 20 czerwca 2012 13:51 Andrzej Gaładyk 20 czerwca 2012 13:51
[Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 11 maja 2012 12:21 Magdalena Czerniak-Kowalska 11 maja 2012 12:21
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 06 lipca 2011 15:54 Andrzej Gaładyk 06 lipca 2011 15:54
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 06 lipca 2011 15:08 Andrzej Gaładyk 06 lipca 2011 15:08
[Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 02 czerwca 2011 06:46 Magdalena Czerniak-Kowalska 02 czerwca 2011 06:46
[Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 08 marca 2011 07:49 Magdalena Czerniak-Kowalska 08 marca 2011 07:49
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 16 czerwca 2010 08:56 Andrzej Gaładyk 16 czerwca 2010 08:56
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 16 czerwca 2010 08:41 Andrzej Gaładyk 16 czerwca 2010 08:41
[Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 15 czerwca 2010 13:22 Magdalena Czerniak-Kowalska 15 czerwca 2010 13:22
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 11 czerwca 2010 15:58 Andrzej Gaładyk 11 czerwca 2010 15:58
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 07 czerwca 2010 10:00 Andrzej Gaładyk 07 czerwca 2010 10:00
[Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 31 maja 2010 13:08 Magdalena Czerniak-Kowalska 31 maja 2010 13:08
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 26 maja 2010 11:19 Andrzej Gaładyk 26 maja 2010 11:19
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 26 maja 2010 10:25 Krzysztof Andrzejewski 26 maja 2010 10:25
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 20 maja 2010 12:31 Krzysztof Andrzejewski 20 maja 2010 12:31
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 02 kwietnia 2010 11:47 Andrzej Gaładyk 02 kwietnia 2010 11:47
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 02 kwietnia 2010 11:45 Andrzej Gaładyk 02 kwietnia 2010 11:45
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 02 kwietnia 2010 11:44 Andrzej Gaładyk 02 kwietnia 2010 11:44
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 02 kwietnia 2010 11:43 Andrzej Gaładyk 02 kwietnia 2010 11:43
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 02 kwietnia 2010 11:43 Andrzej Gaładyk 02 kwietnia 2010 11:43
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 15 marca 2010 15:53 Andrzej Gaładyk 15 marca 2010 15:53
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 08 marca 2010 15:47 Andrzej Gaładyk 08 marca 2010 15:47
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 08 marca 2010 15:45 Andrzej Gaładyk 08 marca 2010 15:45
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 08 marca 2010 15:43 Andrzej Gaładyk 08 marca 2010 15:43
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 08 marca 2010 15:40 Andrzej Gaładyk 08 marca 2010 15:40
[Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 02 marca 2010 10:48 Magdalena Czerniak-Kowalska 02 marca 2010 10:48
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 25 lutego 2010 13:25 Andrzej Gaładyk 25 lutego 2010 13:25
[Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 25 lutego 2010 11:07 Magdalena Czerniak-Kowalska 25 lutego 2010 11:07
[Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 25 lutego 2010 11:04 Magdalena Czerniak-Kowalska 25 lutego 2010 11:04
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 04 lutego 2010 11:19 Andrzej Gaładyk 04 lutego 2010 11:19
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 04 lutego 2010 11:19 Andrzej Gaładyk 04 lutego 2010 11:19
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 04 lutego 2010 11:17 Andrzej Gaładyk 04 lutego 2010 11:17
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 04 lutego 2010 11:16 Andrzej Gaładyk 04 lutego 2010 11:16
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 04 lutego 2010 11:14 Andrzej Gaładyk 04 lutego 2010 11:14
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 04 lutego 2010 11:09 Andrzej Gaładyk 04 lutego 2010 11:09
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 04 lutego 2010 11:08 Andrzej Gaładyk 04 lutego 2010 11:08
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 02 lutego 2010 13:57 Andrzej Gaładyk 02 lutego 2010 13:57
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 02 lutego 2010 12:16 Andrzej Gaładyk 02 lutego 2010 12:16
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 02 lutego 2010 11:28 Andrzej Gaładyk 02 lutego 2010 11:28
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 02 lutego 2010 11:26 Andrzej Gaładyk 02 lutego 2010 11:26
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 29 stycznia 2010 15:08 Andrzej Gaładyk 29 stycznia 2010 15:08
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 28 stycznia 2010 16:08 Andrzej Gaładyk 28 stycznia 2010 16:08
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 28 stycznia 2010 16:06 Andrzej Gaładyk 28 stycznia 2010 16:06
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 28 stycznia 2010 16:04 Andrzej Gaładyk 28 stycznia 2010 16:04
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 28 stycznia 2010 16:03 Andrzej Gaładyk 28 stycznia 2010 16:03
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 28 stycznia 2010 15:57 Andrzej Gaładyk 28 stycznia 2010 15:57
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 28 stycznia 2010 15:55 Andrzej Gaładyk 28 stycznia 2010 15:55
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 25 stycznia 2010 14:15 Andrzej Gaładyk 25 stycznia 2010 14:15
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 25 stycznia 2010 14:12 Andrzej Gaładyk 25 stycznia 2010 14:12
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 25 stycznia 2010 14:08 Andrzej Gaładyk 25 stycznia 2010 14:08
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 24 stycznia 2010 13:40 Andrzej Gaładyk 24 stycznia 2010 13:40
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 24 stycznia 2010 13:38 Andrzej Gaładyk 24 stycznia 2010 13:38
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 24 stycznia 2010 13:36 Andrzej Gaładyk 24 stycznia 2010 13:36
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 24 stycznia 2010 13:35 Andrzej Gaładyk 24 stycznia 2010 13:35
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 24 stycznia 2010 13:29 Andrzej Gaładyk 24 stycznia 2010 13:29
[Dodano] Andrzej Gaładyk 24 stycznia 2010 13:29 Andrzej Gaładyk 24 stycznia 2010 13:29
 

Przeczytaj treść ponownie

Czy wiesz, że...

W 2015 roku przedstawiciele NIK wzięli udział w 637 posiedzeniach komisji i podkomisji sejmowych.

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052