Janina Bielak

Janina BielakJanina Bielak jest absolwentką Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (SGH) w Warszawie.

W 1994 r. uzyskała tytuł biegłego rewidenta. W Polskiej Akademii Nauk ukończyła studia podyplomowe z zakresu finansów i rachunkowości budżetowej.

W Najwyższej Izbie Kontroli pracuje od 2012 r. Do października 2019 zajmowała stanowisko doradcy ekonomicznego, a od listopada 2019 r. pełniła obowiązki Dyrektora Biura Rachunkowości. Jednocześnie szkoliła kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli oraz pracowników skierowanych na aplikację kontrolerską.

W latach 1999-2012 wykonywała czynnie zawód biegłego rewidenta, pełniąc jednocześnie funkcję prezesa zarządu firmy audytorskiej. W ramach wykonywanych obowiązków prowadziła badania sprawozdań finansowych, audyty projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz sporządzała ekspertyzy, między innymi w zakresie wykonywania planu wydatków budżetowych.

Jest autorem publikacji w dziedzinie rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Ponad 20 lat prowadziła działalność dydaktyczną przy współpracy z firmami szkoleniowymi, jak również prowadziła wykłady na studiach podyplomowych Polskiej Akademii Nauk.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
07 sierpnia 2020 09:04
Data publikacji:
07 sierpnia 2020 09:04
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
07 sierpnia 2020 09:40
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie