Przejdź do treści

Krzysztof Kwiatkowski

Prezes Najwyższej Izby Kontroli

Krzysztof Kwiatkowski - Prezes NIK
Pakiet zdjęć Prezesa NIK (Plik ZIP)

Krzysztof Kwiatkowski urodził się 14 maja 1971 roku w Zgierzu.  Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, był członkiem władz krajowych stowarzyszenia. W latach 1997-2001 doradca i sekretarz Prezesa Rady Ministrów, Jerzego Buzka. W 2006 roku uzyskał mandat radnego sejmiku województwa łódzkiego, w którym objął stanowisko wiceprzewodniczącego.

W wyborach parlamentarnych w 2007 wybrany z okręgu łódzkiego na senatora VII kadencji. Kierował Komisją Ustawodawczą. W lutym 2009 roku został sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.  14 października 2009 roku powołany na urząd ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. W wyborach parlamentarnych w 2011 uzyskał mandat poselski z okręgu łódzkiego.

26 lipca 2013 powołany przez Sejm na prezesa Najwyższej Izby Kontroli. 9 sierpnia 2013 roku jego wybór na szefa NIK zatwierdził Senat.

27 sierpnia 2013 roku, po zaprzysiężeniu w Sejmie, Krzysztof Kwiatkowski rozpoczął swoją sześcioletnią kadencję na stanowisku Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 26 sierpnia 2013 13:19
Data publikacji: 26 sierpnia 2013 13:19
Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 03 lutego 2015 08:44
Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

 

Przeczytaj treść ponownie

Czy wiesz, że...

Korzyści finansowe uzyskane w wyniku kontroli NIK w 2015 roku wyniosły łącznie 74 mln zł.

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052