Podstawy prawne działania NIK

Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli państwowej. Działa w oparciu o Konstytucję RP, Ustawę o NIK, Statut i Zarządzenia Prezesa Izby. Regulacje zawarte w przepisach prawa określają m.in. pozycję ustrojową Izby, jej zadania, tryb i zakres działania oraz wewnętrzną organizację.

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. sytuuje NIK jako czołowy, wyodrębniony funkcjonalnie, fachowy organ kontroli państwowej. Ustawa zasadnicza daje Izbie konstytucyjną gwarancję niezależności od władzy wykonawczej, reguluje zakres uprawnień kontrolnych NIK, wymienia obowiązki Izby wobec Sejmu oraz określa pozycję jej Prezesa.

Ustawa o NIK z 23 grudnia 1994 r. określa organizację i tryb działania Izby. Reguluje proces postępowania kontrolnego, ustala obowiązki pracowników oraz przysługujące im prawa. Wskazuje organy, które mogą zlecić Izbie przeprowadzenie kontroli lub wystąpić z tego rodzaju wnioskiem.

Ustawa o NIK zobowiązuje Prezesa Izby do wydania zarządzenia szczegółowo regulującego zasady przygotowania kontroli, zadania kontrolerów oraz zasady sporządzania informacji o wynikach kontroli. Zarządzenie weszło w życie 25 lutego 2020 roku.

Organizację wewnętrzną Najwyższej Izby Kontroli regulują dwa dokumenty: Statut nadany w drodze zarządzenia przez Marszałka Sejmu oraz Zarządzenie Prezesa NIK z dnia 29 sierpnia 2011 r. wraz z późniejszymi zmianami. Drugi dokument, oprócz szczegółowej organizacji wewnętrznej Izby, określa właściwości poszczególnych departamentów, delegatur NIK i biur.

Zarządzeniem Prezesa NIK z dnia 21 lutego 2023 r. uregulowane zostały z kolei kwestie związane z zasadami i trybem naboru kandydatów do pracy na stanowiska kontrolerów w NIK. Z dokumentu dowiemy się m.in., jak wygląda rekrutacja do Izby oraz w jaki sposób sprawdzana jest wiedza i kwalifikacje kandydatów do pracy.

Szczegóły przeprowadzania konkursu na stanowiska dyrektorów lub wicedyrektorów kontrolnych jednostek organizacyjnych NIK zawarte są natomiast w kolejnym Zarządzeniu Prezesa NIK wydanym 4 marca 2013 roku.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
24 stycznia 2010 12:18
Data publikacji:
24 stycznia 2010 12:18
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
29 stycznia 2024 15:05
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 29 stycznia 2024 15:05 Andrzej Gaładyk 29 stycznia 2024 15:05
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 27 lutego 2023 11:01 Andrzej Gaładyk 27 lutego 2023 11:01
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 27 lutego 2023 10:20 Andrzej Gaładyk 27 lutego 2023 10:20
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 03 sierpnia 2022 14:30 Andrzej Gaładyk 03 sierpnia 2022 14:30
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 11 marca 2022 08:05 Andrzej Gaładyk 11 marca 2022 08:05
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 27 grudnia 2021 12:17 Andrzej Gaładyk 27 grudnia 2021 12:17
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 05 grudnia 2020 11:56 Andrzej Gaładyk 05 grudnia 2020 11:56
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 05 lipca 2020 16:09 Andrzej Gaładyk 05 lipca 2020 16:09
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 03 lipca 2020 15:36 Andrzej Gaładyk 03 lipca 2020 15:36
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 04 maja 2020 08:13 Andrzej Gaładyk 04 maja 2020 08:13
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 30 marca 2020 15:34 Andrzej Gaładyk 30 marca 2020 15:34
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 20 marca 2020 12:47 Andrzej Gaładyk 20 marca 2020 12:47
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 11 marca 2020 11:46 Krzysztof Andrzejewski 11 marca 2020 11:46
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 22 sierpnia 2014 12:37 Andrzej Gaładyk 18 kwietnia 2017 10:18
[Modyfikacja] Daniel Michalecki 14 kwietnia 2017 09:31 Daniel Michalecki 14 kwietnia 2017 09:31
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 22 sierpnia 2014 12:37 Andrzej Gaładyk 22 sierpnia 2014 12:37
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 10 lipca 2014 12:19 Andrzej Gaładyk 10 lipca 2014 12:19
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 10 lipca 2014 11:40 Andrzej Gaładyk 10 lipca 2014 11:40
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 10 lipca 2014 11:34 Andrzej Gaładyk 10 lipca 2014 11:34
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 12 lutego 2014 08:59 Andrzej Gaładyk 12 lutego 2014 08:59
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 28 sierpnia 2013 16:25 Krzysztof Andrzejewski 28 sierpnia 2013 16:25
[Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 06 sierpnia 2013 11:53 Magdalena Czerniak-Kowalska 06 sierpnia 2013 11:53
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 28 listopada 2012 13:41 Andrzej Gaładyk 28 listopada 2012 13:41
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 15 listopada 2012 15:57 Andrzej Gaładyk 15 listopada 2012 15:57
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 01 czerwca 2012 14:38 Andrzej Gaładyk 01 czerwca 2012 14:38
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 01 czerwca 2012 14:34 Andrzej Gaładyk 01 czerwca 2012 14:34
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 01 czerwca 2012 14:22 Andrzej Gaładyk 01 czerwca 2012 14:22
[Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 30 maja 2012 10:35 01 stycznia 1970 01:00
[Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 30 maja 2012 10:35 01 stycznia 1970 01:00
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 12 października 2011 10:47 Andrzej Gaładyk 12 października 2011 10:47
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 12 października 2011 10:45 Andrzej Gaładyk 12 października 2011 10:45
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 12 października 2011 10:44 Andrzej Gaładyk 12 października 2011 10:44
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 12 października 2011 10:18 Andrzej Gaładyk 12 października 2011 10:18
[Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 02 września 2011 09:00 Magdalena Czerniak-Kowalska 02 września 2011 09:00
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 02 września 2011 08:23 Andrzej Gaładyk 02 września 2011 08:23
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 02 września 2011 08:10 Andrzej Gaładyk 02 września 2011 08:10
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 29 sierpnia 2011 15:00 Krzysztof Andrzejewski 29 sierpnia 2011 15:00
[Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 29 sierpnia 2011 14:53 Magdalena Czerniak-Kowalska 29 sierpnia 2011 14:53
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 29 sierpnia 2011 14:49 Krzysztof Andrzejewski 29 sierpnia 2011 14:49
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 29 sierpnia 2011 13:40 Krzysztof Andrzejewski 29 sierpnia 2011 13:40
[Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 29 sierpnia 2011 13:34 Magdalena Czerniak-Kowalska 29 sierpnia 2011 13:34
[Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 02 czerwca 2011 06:41 Magdalena Czerniak-Kowalska 02 czerwca 2011 06:41
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 01 czerwca 2011 15:43 01 stycznia 1970 01:00
[Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 30 maja 2011 11:04 01 stycznia 1970 01:00
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 07 marca 2011 09:19 Andrzej Gaładyk 07 marca 2011 09:19
[Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 27 stycznia 2011 12:18 Magdalena Czerniak-Kowalska 27 stycznia 2011 12:18
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 24 stycznia 2011 15:38 01 stycznia 1970 01:00
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 03 grudnia 2010 09:09 Andrzej Gaładyk 03 grudnia 2010 09:09
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 03 grudnia 2010 09:02 Andrzej Gaładyk 03 grudnia 2010 09:02
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 03 grudnia 2010 09:01 Andrzej Gaładyk 03 grudnia 2010 09:01
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 29 października 2010 15:59 Andrzej Gaładyk 29 października 2010 15:59
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 29 października 2010 15:54 Andrzej Gaładyk 29 października 2010 15:54
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 29 października 2010 15:51 Andrzej Gaładyk 29 października 2010 15:51
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 29 października 2010 15:47 Andrzej Gaładyk 29 października 2010 15:47
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 29 października 2010 13:07 Andrzej Gaładyk 29 października 2010 13:07
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 29 października 2010 13:05 Andrzej Gaładyk 29 października 2010 13:05
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 23 czerwca 2010 14:36 Andrzej Gaładyk 23 czerwca 2010 14:36
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 07 czerwca 2010 09:36 Andrzej Gaładyk 07 czerwca 2010 09:36
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 07 czerwca 2010 09:34 Andrzej Gaładyk 07 czerwca 2010 09:34
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 26 maja 2010 11:11 Andrzej Gaładyk 26 maja 2010 11:11
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 26 maja 2010 10:26 Krzysztof Andrzejewski 26 maja 2010 10:26
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 21 maja 2010 09:16 Krzysztof Andrzejewski 21 maja 2010 09:16
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 19 maja 2010 11:09 Krzysztof Andrzejewski 19 maja 2010 11:09
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 19 maja 2010 11:07 Krzysztof Andrzejewski 19 maja 2010 11:07
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 19 maja 2010 10:47 Krzysztof Andrzejewski 19 maja 2010 10:47
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 19 maja 2010 10:41 Krzysztof Andrzejewski 19 maja 2010 10:41
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 19 maja 2010 10:37 Krzysztof Andrzejewski 19 maja 2010 10:37
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 19 maja 2010 10:25 Krzysztof Andrzejewski 19 maja 2010 10:25
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 19 maja 2010 08:59 Krzysztof Andrzejewski 19 maja 2010 08:59
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 19 maja 2010 08:57 Krzysztof Andrzejewski 19 maja 2010 00:00
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 18 maja 2010 15:15 Krzysztof Andrzejewski 18 maja 2010 15:15
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 04 maja 2010 12:05 Andrzej Gaładyk 04 maja 2010 12:05
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 27 kwietnia 2010 08:59 Andrzej Gaładyk 27 kwietnia 2010 08:59
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 16 kwietnia 2010 09:16 Andrzej Gaładyk 16 kwietnia 2010 09:16
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 02 kwietnia 2010 09:42 Andrzej Gaładyk 02 kwietnia 2010 09:42
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 02 kwietnia 2010 09:15 Andrzej Gaładyk 02 kwietnia 2010 09:15
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 01 kwietnia 2010 12:06 Andrzej Gaładyk 01 kwietnia 2010 12:06
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 01 kwietnia 2010 11:06 Andrzej Gaładyk 01 kwietnia 2010 11:06
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 16 marca 2010 15:59 Andrzej Gaładyk 16 marca 2010 15:59
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 15 marca 2010 14:47 Krzysztof Andrzejewski 15 marca 2010 14:47
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 15 marca 2010 14:46 Krzysztof Andrzejewski 15 marca 2010 14:46
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 15 marca 2010 14:43 Krzysztof Andrzejewski 15 marca 2010 14:43
[Modyfikacja] Magdalena Czerniak-Kowalska 02 marca 2010 10:45 Magdalena Czerniak-Kowalska 02 marca 2010 10:45
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 25 lutego 2010 14:09 Andrzej Gaładyk 25 lutego 2010 14:09
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 24 lutego 2010 13:12 Andrzej Gaładyk 24 lutego 2010 13:12
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 19 lutego 2010 10:46 Andrzej Gaładyk 19 lutego 2010 10:46
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 02 lutego 2010 09:33 Andrzej Gaładyk 02 lutego 2010 09:33
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 25 stycznia 2010 13:11 Andrzej Gaładyk 25 stycznia 2010 13:11
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 24 stycznia 2010 12:43 Andrzej Gaładyk 24 stycznia 2010 12:43
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 24 stycznia 2010 12:43 Andrzej Gaładyk 24 stycznia 2010 12:43
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 24 stycznia 2010 12:39 Andrzej Gaładyk 24 stycznia 2010 12:39
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 24 stycznia 2010 12:26 Andrzej Gaładyk 24 stycznia 2010 12:26
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 24 stycznia 2010 12:25 Andrzej Gaładyk 24 stycznia 2010 12:25
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 24 stycznia 2010 12:18 Andrzej Gaładyk 24 stycznia 2010 12:18
[Dodano] Andrzej Gaładyk 24 stycznia 2010 12:18 Andrzej Gaładyk 24 stycznia 2010 12:18

Przeczytaj treść ponownie