Sprawozdania z działalności NIK

Konstytucyjny obowiązek

Sprawozdania z działalności NIK - okładkiKonstytucja RP oraz ustawa o NIK nakładają na Najwyższą Izbę Kontroli obowiązek przedstawiania Sejmowi RP corocznego sprawozdania ze swojej działalności.

Zanim jednak sprawozdanie zostanie przedłożone Sejmowi, Kolegium NIK musi je zatwierdzić - czyni to zazwyczaj w czerwcu każdego roku. Zatwierdzony dokument Prezes NIK przedkłada Marszałkowi Sejmu. Przed rozpatrzeniem sprawozdania Prezydium Sejmu przekazuje je do zaopiniowania Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz ewentualnie innym właściwym komisjom sejmowym. Ostatecznie, po przejściu procedury opiniowania sprawozdanie prezentowane jest przez Prezesa NIK na posiedzeniu plenarnym Sejmu.

Podsumowanie rocznej aktywności Izby

Roczne sprawozdanie z działalności NIK przygotowywane jest na podstawie wyników pracy wszystkich jednostek organizacyjnych Izby. W dokumencie najwięcej miejsca poświęca się działalności kontrolnej. Trzon sprawozdania zajmuje analiza stanu państwa stworzona na podstawie ustaleń kontroli NIK. Publikowane są też ważniejsze efekty kontroli - zarówno te finansowe, legislacyjne, jak i naprawcze, wynikające z realizacji wniosków pokontrolnych przez jednostki kontrolowane. Odrębne podrozdziały poświęcone są planowi pracy i jego realizacji, współpracy z Sejmem RP, upublicznianiu informacji o działalności NIK oraz załatwianiu skarg i wniosków itd.

Zgodnie z Konstytucją i ustawą o NIK, Izba działa na zasadach kolegialności. Kolegium NIK jest więc ważnym organem Izby. W sprawozdaniu oddzielny podrozdział poświęcony jest działalności tego organu. Dokument zawiera także ogólne informacje o funkcjonowaniu NIK. Czytelnik może zapoznać się z organizacją Izby, stanem i strukturą zatrudnienia, wydawnictwami NIK, informatyzacją oraz działalnością międzynarodową.

Wydania folderowe sprawozdańW sprawozdaniu opisana jest także realizacja budżetu Najwyższej Izby Kontroli. Prezentowane są tu (w układzie rodzajowym) dochody i wydatki zrealizowane w roku sprawozdawczym. Rozdział wzbogacony jest o opinię audytora wewnętrznego NIK w zakresie realizacji budżetu Izby. Załączniki zawierają mi.n. wykaz wszystkich informacji o wynikach kontroli wysłanych do Sejmu i wojewodów, syntezy ustaleń i wniosków pokontrolnych poszczególnych kontroli.

Sprawozdania z działalności NIK

Informacje o artykule

Data utworzenia:
24 stycznia 2010 13:27
Data publikacji:
24 stycznia 2010 13:27
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
19 października 2023 11:21
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 19 października 2023 11:21 Andrzej Gaładyk 19 października 2023 11:21
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 27 czerwca 2022 15:16 Andrzej Gaładyk 27 czerwca 2022 15:16
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 17 września 2021 20:26 Andrzej Gaładyk 17 września 2021 20:26
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 27 października 2020 20:19 Andrzej Gaładyk 27 października 2020 20:19
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 20 lipca 2020 16:04 Andrzej Gaładyk 20 lipca 2020 16:04
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 20 lipca 2020 16:03 Andrzej Gaładyk 20 lipca 2020 16:03
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 02 kwietnia 2020 15:47 Andrzej Gaładyk 02 kwietnia 2020 15:47
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 12 marca 2020 12:07 Andrzej Gaładyk 12 marca 2020 12:07
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 08 lipca 2019 14:36 Andrzej Gaładyk 08 lipca 2019 14:36
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 08 lipca 2019 14:36 Andrzej Gaładyk 08 lipca 2019 14:36
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 08 lipca 2019 14:35 Andrzej Gaładyk 08 lipca 2019 14:35
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 08 lipca 2019 14:34 Andrzej Gaładyk 08 lipca 2019 14:34
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 08 lipca 2019 14:34 Andrzej Gaładyk 08 lipca 2019 14:34
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 13 maja 2019 08:17 Krzysztof Andrzejewski 13 maja 2019 08:17
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 12 września 2018 13:24 Andrzej Gaładyk 12 września 2018 13:24
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 28 lipca 2017 16:09 Andrzej Gaładyk 28 lipca 2017 16:09
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 13 września 2016 20:17 Andrzej Gaładyk 13 września 2016 20:17
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 03 lutego 2016 13:34 Krzysztof Andrzejewski 03 lutego 2016 13:34
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 15 lipca 2015 11:22 Andrzej Gaładyk 15 lipca 2015 11:22
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 23 lipca 2014 17:05 Andrzej Gaładyk 23 lipca 2014 17:05
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 05 listopada 2013 14:05 Andrzej Gaładyk 05 listopada 2013 14:05
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 17 czerwca 2013 15:42 Andrzej Gaładyk 17 czerwca 2013 15:42
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 20 czerwca 2012 10:40 Andrzej Gaładyk 20 czerwca 2012 10:40
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 20 czerwca 2012 09:32 Andrzej Gaładyk 20 czerwca 2012 09:32
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 05 lipca 2011 09:27 Krzysztof Andrzejewski 05 lipca 2011 09:27
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 26 listopada 2010 09:33 Krzysztof Andrzejewski 26 listopada 2010 09:33
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 23 lipca 2010 09:26 Krzysztof Andrzejewski 23 lipca 2010 09:26
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 16 czerwca 2010 08:48 Andrzej Gaładyk 16 czerwca 2010 08:48
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 11 czerwca 2010 15:58 Andrzej Gaładyk 11 czerwca 2010 15:58
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 07 czerwca 2010 09:59 Andrzej Gaładyk 07 czerwca 2010 09:59
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 26 maja 2010 11:17 Andrzej Gaładyk 26 maja 2010 11:17
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 26 maja 2010 11:15 Andrzej Gaładyk 26 maja 2010 11:15
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 26 maja 2010 10:27 Krzysztof Andrzejewski 26 maja 2010 10:27
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 20 maja 2010 12:27 Krzysztof Andrzejewski 20 maja 2010 12:27
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 06 kwietnia 2010 13:01 Andrzej Gaładyk 06 kwietnia 2010 13:01
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 06 kwietnia 2010 12:52 Andrzej Gaładyk 06 kwietnia 2010 12:52
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 06 kwietnia 2010 12:51 Andrzej Gaładyk 06 kwietnia 2010 12:51
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 03 marca 2010 14:10 Krzysztof Andrzejewski 03 marca 2010 14:10
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 03 marca 2010 13:34 Krzysztof Andrzejewski 03 marca 2010 13:34
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 03 marca 2010 13:30 Krzysztof Andrzejewski 03 marca 2010 13:30
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 02 marca 2010 11:14 Krzysztof Andrzejewski 02 marca 2010 11:14
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 25 lutego 2010 16:23 Krzysztof Andrzejewski 25 lutego 2010 16:23
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 22 lutego 2010 10:38 Krzysztof Andrzejewski 22 lutego 2010 10:38
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 19 lutego 2010 10:30 Andrzej Gaładyk 19 lutego 2010 10:30
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 19 lutego 2010 10:28 Andrzej Gaładyk 19 lutego 2010 10:28
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 19 lutego 2010 10:23 Andrzej Gaładyk 19 lutego 2010 10:23
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 10 lutego 2010 14:26 Andrzej Gaładyk 10 lutego 2010 14:26
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 10 lutego 2010 14:26 Andrzej Gaładyk 10 lutego 2010 14:26
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 10 lutego 2010 14:25 Andrzej Gaładyk 10 lutego 2010 14:25
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 10 lutego 2010 14:25 Andrzej Gaładyk 10 lutego 2010 14:25
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 10 lutego 2010 14:24 Andrzej Gaładyk 10 lutego 2010 14:24
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 10 lutego 2010 14:24 Andrzej Gaładyk 10 lutego 2010 14:24
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 10 lutego 2010 14:22 Andrzej Gaładyk 10 lutego 2010 14:22
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 10 lutego 2010 14:22 Andrzej Gaładyk 10 lutego 2010 14:22
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 25 stycznia 2010 14:05 Andrzej Gaładyk 25 stycznia 2010 14:05
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 24 stycznia 2010 13:27 Andrzej Gaładyk 24 stycznia 2010 13:27
[Dodano] Andrzej Gaładyk 24 stycznia 2010 13:27 Andrzej Gaładyk 24 stycznia 2010 13:27

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

W 2022 roku Kolegium NIK podjęło 65 uchwał, w tym 58 dotyczących rozpatrzenia 316 zastrzeżeń zgłoszonych do wystąpień pokontrolnych.