Wydawnictwa

 

Kontrola PaństwowaKontrola Państwowa

Ukazuje się od 1956 roku. Jest jedynym w Polsce pismem naukowym poświęconym kontroli państwowej. Jego adresatami są kontrolerzy NIK, audytorzy oraz przedstawiciele pokrewnych profesji, środowiska naukowe, a także podmioty podlegające badaniom kontrolnym Izby.

Na łamach „Kontroli Państwowej” publikowane są artykuły poświęcone zagadnieniom kontroli i audytu, działalności NIK oraz jej współpracy międzynarodowej. Pismo podejmuje również ważne i aktualne tematy dotyczące problemów prawnych, społeczno-gospodarczych oraz związanych z obecnością Polski w Unii Europejskiej.

Czytaj więcej na stronie dwumiesięcznika „Kontrola Państwowa”

 

Standardy kontroliPolskie wydania standardów INTOSAI

NIK aktywnie włączyła się w upowszechnianie międzynarodowych standardów najwyższych organów kontroli (ISSAI), opracowywanych i wydawanych w ramach INTOSAI. Tłumaczenie standardów ISSAI rozpoczęto od wydanego w roku 2009 rozdziału poświęconego kontroli wykonania zadań (ISSAI 3000).

Wytyczne w sprawie standardów kontroli wewnętrznej w sektorze publicznym INTOSAI GOV 9100 (plik PDF)

Standardy i wytyczne kontroli wykonania zadań
ISSAI 3000, Warszawa 2009 (plik PDF)

ISSAI - Standardy i wytyczne - Międzynarodowe standardy
najwyższych organów kontroli  NIK, Warszawa 2011 (plik PDF)

Standardy ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, Warszawa 2016 (plik PDF)

Podręcznik kontroli systemów informatycznych dla najwyższych organów kontroli (plik PDF)

 

Przegląd metodyczny - okładkiPrzegląd Metodyczny

„Przegląd Metodyczny” jest specjalistycznym periodykiem o charakterze wewnętrznym, kierowanym do pracowników NIK wykonujących i nadzorujących czynności kontrolne. Propaguje dobre praktyki kontrolne, przybliża techniki prowadzenia kontroli oraz popularyzuje nowatorskie rozwiązania stosowane w NIK i innych najwyższych organach kontroli na świecie.

Numer specjalny "Przeglądu Metodycznego" - Zastosowanie narzędzi wspomagania informatycznego kontroli (CAATs) (plik PDF)

 

Inne publikacje

Oprócz powyższych periodyków, NIK wydaje także książki i foldery o charakterze specjalistycznym, poświęcone szeroko rozumianej problematyce kontroli państwowej.

Wśród wydawnictw NIK znajdują się między innymi:

Okładka książki

Najwyższa Izba Kontroli i prawne aspekty funkcjonowania kontroli państwowej
E. Jarzęcka-Siwik, M. Berek, B. Skwarka, Z. Wrona

Pobierz: Najwyższa Izba Kontroli i prawne aspekty funkcjonowania kontroli państwowej (plik PDF)

Okładka książki: NIK tradycja i współczesnośćNajwyższa Izba Kontroli - tradycja i współczesność
D. Bolikowska, W. Robaczyński

Okładka książki: Kontrola Państwowa - zbiór wykładówKontrola Państwowa
zbiór wykładów Zenobiusza Rugiewicza,
wiceprezesa NIK w latach międzywojennych

Okładka książki: Informator o zasobie archiwalnym NIKInformator o zasobie archiwalnym NIK
w latach 1919 - 2007

Okładka książki: Podstawy kontroli NIKPodstawy kontroli NIK.
Podręczny zbiór przepisów

Okładka książki: Polsko-angielski glosariusz terminów dotyczących kontroli i audytuPolsko - angielski glosariusz terminów dotyczących kontroli i audytu w administracji publicznej
Pobierz glosariusz (plik PDF)

Okładka książki: Podręcznik kontroli wykonania zadańPodręcznik kontroli wykonania zadań.Teoria i praktyka opracowanie Szwedzkiego Urzędu Kontroli Państwowej
polskie tłumaczenie publikacji

Okładka książki: Kontrola wykonania zadańKontrola wykonania zadań
R. Elm-Larsen, polskie tłumaczenie publikacji


Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
24 stycznia 2010 13:46
Data publikacji:
24 stycznia 2010 13:46
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
18 lutego 2021 11:48
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

Najwyższa Izba Kontroli składa się z 34 jednostek organizacyjnych - departamentów, biur i delegatur.