Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

140 wniosków de lege ferenda sformułowała NIK w 2018 roku.