Wskaźnik zabitych na 100 wypadków w wybranych krajach europejskich w 2013 r.: