Mechanizm ustalania i podziału części oświatowej subwencji ogólnej w latach 2011-2014

  1. Szkoła przekazują do Systemu Informacji Oświatowej (SIO) dane dotyczące m.in. liczby uczniów, ew. ich specjalnych potrzeb edukacyjnych, nauczycieli i ich awansu zawodowego, typów i rodzajów szkół.
  2. Jednostki Samorządu Terytorialnego weryfikują dane SIO przekazane ze szkół.
  3. Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonuje podziału kwoty zapisanej w ustawie budżetowej, z uwzględnieniem danych z SIO, wg algorytmu z rozporządzenia.
  4. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazuje ustalone kwoty wyliczone według algorytmu do Ministerstwa Finasów.
  5. Ministerstwo Finasów ustala wysokość budżetu przeznaczonego na edukację.
  6. Ministerstwo Finasów przekazuje część oświatową subwencji Jednostkom Samorządu Terytorialnego.
  7. Jednostki Samorządu Terytorialnego przekazują środki finansowe szkołom.