Skumulowane potwierdzone korekty finansowe, o których zadecydowano w ramach kontroli zgodności rozliczeń EFRG, w podziale na największych beneficjentów tych środków

Skumulowane korekty finansowe na koniec 2014 r. (w mln euro): Grecja 2389, Włochy 1874, Francja 2519, Wielka Brytania 1018, Hiszpania 1496, Polska 92, Niemcy 198.
Procent skumulowanej korekty w stosunku do płatności otrzymanych z budżetu UE.
Średni wskaźnik korekty dla państw członkowskch to 1,7%.

Źródło: Dane Komisji Europejskiej.