Liczba praktykujących lekarzy na 1000 osób w roku 2012: